O Nas

Kalendarium Prawa i Sprawiedliwości  Okręg Stargardzki Historia partii

Kalendarium

 

2001

18 czerwca 2001 roku – w budynku przy ulicy Dworcowej w Stargardzie odbyło się pierwsze oficjalne spotkanie Prawa i Sprawiedliwości. W zebraniu inauguracyjnym udział wzięli pan Leszek Dobrzyński – członek zarządu regionalnego, pan Jarosław Koziołek, pan Zdzisław Wilk i Adam Wysocki. 29 września 2001 roku – wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Ze Stargardu z listy Prawa i Sprawiedliwości kandydowały dwie osoby pani Maria Kryszczuk i pan Jarosław Koziołek.

2002

27 października 2002 roku – wybory do samorządu, rady miasta i rady powiatu. Wybory samorządowe w roku 2002 wyłoniły 11 kandydatów do rady miasta Stargard i rady powiatu stargardzkiego. Na liście wspólnej liście PiS i ZChN obecne były panie Monika Chodźko i Anna Janas oraz panowie Michał Jach, Ireneusz Rogowski, Zdzisław Wilk, Antoni Guzik, Wojciech Kowalczyk, Mirosław Keller, Antoni Poradzisz, Krzysztof Sosin oraz Stanisław Tarnawski.

2003

październik 2003 roku – pełnomocnikiem powiatowym Prawa i Sprawiedliwości został pan Michał Jach.18 listopada 2003 roku – Stargardzkie Prawo i Sprawiedliwość odwiedził poseł Jacek Sauk.

2004

kwiecień – maj 2004 roku – wybory do Parlamentu Europejskiego – ze stargardzkiego PiS kandyduje pan Michał Jach. 30 września 2004 roku – wybory Komitetu Powiatowego PiS w Stargardzie – pełnomocnikiem powiatowym Prawa i Sprawiedliwości został pan Michał Jach

2005

14 lutego 2005 roku – Stargardzkie Prawo i Sprawiedliwość odwiedził poseł Jacek Sauk. 16 lutego 2005 roku – rozstrzygnięcie Plebiscytu Polityczna Osobowość Roku 2004 – III miejsca zajął pan Michał Jach. 07 marca 2005 roku – Prezes PiS Jarosław Kaczyński w Stargardzie. 20 marca 2005 roku – delegacja stargardzkiego PiS wzięli udział w konwencji wyborczej w Warszawie. 4-5 maja 2005 roku – Stargard odwiedza Eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości – pan Marcin Libick 03 września 2005 roku – rowerowa inauguracja Kampanii Wyborczej Prawa i Sprawiedliwości w Stargardzie. 21 września 2005 roku – konwencja wyborcza – pan Michał Jach kandyduje do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. 31 sierpnia 2005 roku – konwencja wyborcza – Warszawa – Gdańsk – reprezentacja stargardzkiego PiS aktywnie uczestniczyła. 30 września 2005 roku – uroczyste podsumowanie kampanii wyborczej – Michał Jach został Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Stargard ma swojego Posła! 21 października 2005 roku – wizyta ministra Jana Szyszki w gminie Stargard. 25 października 2005r. – mamy nowego Prezydenta – Lecha Kaczyńskiego. 12 grudnia 2005 roku – otwarcie Biura Poselskiego – posła Michała Jacha. Szefową biura została pani Monika Kieliszak

2006

czerwiec 2006 roku – drużyna stargardzkie Prawo i Sprawiedliwość zajęła I miejsce w III Charytatywnym Turnieju Piłkarskim „Stargardzianie Szpitalowi”. 03 kwietnia 2006 roku – lider Prawa i Sprawiedliwości – pan Jarosław Kaczyński odwiedził Stargard. 24 kwietnia 2006 roku – wybory w stargardzkim powiatowym komitecie PiS. 17 września 2006 roku – poseł Michał Jach otwiera w Stargardzie Punkt Obsługi Wyborców. W uroczystym otwarciu udział wziął minister sprawiedliwości pan Zbigniew Ziobro. Zjazd Regionalny. W dniu 14 maja 2006r. w auli Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie odbył się Zachodniopomorski Regionalny Zjazd Komitetów PiS. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich komitetów PiS działających w naszym regionie, również członkowie stargardzkiego oddziału. Przybyłych powitał prezes Zarządu Regionu Joachim Brudziński. Głównym celem zjazdu był wybór delegatów na Kongres PiS-u, który ma odbyć się w dniach 3-4 czerwca br. w Łodzi. Podkreślił, że każdy powiat powinien mieć przynajmniej jednego delegata na Kongres organizowany w Łodzi, na którym przewidziana jest obecność 1500 delegatów z całego kraju. Proporcjonalnie do wielkości komitetów w poszczególnych regionach, województwo zachodniopomorskie otrzymało 62 miejsca w tym 8 miejsc przyznano działaczom ze Stargardu. W trakcie głosowania wyłonione zostały osoby reprezentujące swoje oddziały na krajowym zjeździe. Ze Stargardu do Łodzi pojadą: Monika Kieliszak, Joanna Hajduk, Adam Chrałowicz, Ireneusz Rogowski, Zdzisław Rygiel, Zdzisław Wilk, Marcin Sęczawa i Krzysztof Sosin. Pan Andrzej Hoehle serdecznie podziękował za sprawną organizację wyborów w Stargardzie.

2007

sierpień 2007 – konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Gdańsku. Okręgowy zjazd Prawa i Sprawiedliwości w Stargardzie. W sobotę 24 lutego w Stargardzkim Centrum Kultury odbył się wyłaniający nowy zarząd okręgowy zjazd Prawa i Sprawiedliwości. W uroczystości współorganizowanej przez stargardzki komitet PiS wzięli udział między innymi: jako gospodarz poseł Michał Jach, Prezes Zarządu i Sekretarz Generalny Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński, Profesor Teresa Lubińska, senatorowie: Jacek Sauk i Paweł Michalak, a także posłanka Mirosława Masłowska, poseł Czesław Hoc zjazdowi przewodniczył Kazimierz Drzazga. Gośćmi specjalnymi zjazdu byli Wojewoda Zachodniopomorski Robert Krupowicz, Wicewojewoda Zachodniopomorski Marcin Sychowski oraz Prezydent Miasta Stargardu Szczecińskiego Sławomir Pajor. Podczas zjazdu zostały wyłonione nowe władze okręgowe Prawa i Sprawiedliwości: Prezesem Zarządu został wybrany Leszek Dobrzyński, a Wiceprezesem Zarządu Michał Jach.

2008

08 maja 2008 – radni PiS stają w obronie praw pracowniczych dotyczących przyznawania dodatków motywacyjnych w oświacie. 2-5 czerwca 2008 roku – wybory do zarządu komitetów PiS w Stargardzie. 1 sierpień 2008 roku – akcja PiS na ulicach Stargardu upamiętniająca Dzień Powstania Warszawskiego. 14 października 2008 roku – wyjazd delegacji ze Stargardu na spotkanie z prezydentem RP Lechem Kaczyńskim w Kamieniu Pomorskim. 11 listopada 2008 roku – obchody Święta Niepodległości przez członków PiS w Staragrdzie. Radni Prawa i Sprawiedliwości na konferencji dotyczącej bezpieczeństwa energetycznego. W sobotę w szczecinie odbyła się ogólnopolska konferencja na temat: „Bezpieczeństwo energetyczne Polski i Unii Europejskiej”. Honorowym gościem imprezy był były premier Jarosław Kaczyński. Prelegenci przedstawili zebranym kilka najważniejszych raportów i sprawozdań dotyczących uwarunkowań bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Omówili ważną zasadę solidarności energetycznej, która ma już niebawem obowiązywać kraje należące do Unii Europejskiej. Wśród mówców były takie osoby jak Wojciech Jasiński, przewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki, profesor Jan Szyszko, minister środowiska w latach 2005-2007. Stargard na konferencji reprezentowali radni miejscy z klubu Prawa i Sprawiedliwości: Przemysław Bielewicz, Ireneusz Rogowski, Zdzisław Rygiel, Wiesław Masłowski, Zdzisław Wilk oraz radny powiatu Mirosław Keller.

2009

Polska wieś oczami Prawa i Sprawiedliwości. Polska wieś powinna być traktowana na równi z miastem. Problemy z jakimi borykają się mieszkańcy obszarów wiejskich ma rozwiązać między innymi zwiększenie nakładów na rolnictwo. Podczas tegorocznego kongresu Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie opracowano szczegółowy program rolny, który zdaniem członków partii pozwoli unowocześnić polską wieś. Program rolny kładzie duży nacisk na wspólną politykę rolną, konkurencyjność polskiego rolnictwa, rozwój obszarów wiejskich, politykę społeczną, podnoszenie poziomu edukacji polskiej wsi. Polska potrzebuje działania. Nie tylko polskie rolnictwo potrzebuje modernizacji i wsparcia ze strony rządu. Za ogromny błąd politycy PiS uważają likwidacje stoczni. – Dla samych rządzących jest to pozbycie się dużego ciężaru. Budowa okrętów ma jednak duże znaczenie dla gospodarki. Sytuacja polskiego rybołówstwa jest krytyczna. – Polski rząd jest absolutnie uległy wobec Unii Europejskiej. Na dzień dzisiejszy planuje się zezłomowanie połowy polskich jednostek służących do połowów. Jest to polityka dążąca do likwidacji. Nie wykorzystuje się natomiast możliwości dotacji na ten cel Program rolny Prawa i Sprawiedliwości nie dotyczy wyłącznie rolników i ich rodzin. W wydanej broszurze można przeczytać również o działaniach dotyczących wszystkich mieszkańców wsi. Sposobem na poprawę poziomu życia ma być chociażby możliwość edukacji dla dorosłych oraz efektywny system stypendialny. Członkowie partii nie zapomnieli o kulturze. – Mieszkańcy wsi mają utrudniony dostęp do kultury. Większość ośrodków znajduje się w miastach. Nasz program uwzględnia również działania związane z ułatwieniem osobom zamieszkującym tereny wiejskie dostępu do kultury jak i rozwoju kultury w ich najbliższym otoczeniu.  

2010

Stargardzcy działacze Prawa i Sprawiedliwości zorganizowali „Event” promujący swojego kandydata na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Młodzi działacze ubrani w koszulki z hasłem wyborczym zachęcali osoby, rozdając ulotki aby zaufały osobie Jarosława Kaczyńskiego. Działacze byli obecni także na ulicy Wyszyńskiego, gdzie przekonywali osoby niezdecydowane, aby oddały głos na kandydata komitetu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Partia dała możliwość wykazania się młodzieży. Fakt, iż to ludzie młodzi przekonywali do głosowania, wzbudzał ciekawość i zainteresowanie przechodniów. Tworzyły się kilkuosobowe grypy dyskusyjne w celu wyrażenia poglądów politycznych. Młodzi członkowie PiS-u wśród nich studenci stosunków międzynarodowych, prawa uzasadniali swoje poparcie dla Jaros³awa Kaczyńskiego argumentami z dziedziny ekonomii, socjologii, politologii. Nawiązywały się dyskusje, wymiana poglądów przybierały postać interesujących konwersacji. Stargardzianie chętnie zabierali w nich głos. Wśród studentów pojawili się także młodsi członkowie mianowicie uczniowie szkół średnich. Mimo istniejącej różnicy wieku studentów, licealistów, przedstawicieli dojrzałego pokolenia partii połączyła ich jedna myśl jak nam powiedzieli również dla nas „Polska jest najważniejsza”. Jedna z działaczek PiS podkreśla, iż ” jako PiS chcą dać temu haśle ” Polska jest najważniejsza” publiczny wyraz i pokazać polityka to świat otwarty na ludzi młodych. Trzeba nam dać szansę, uwierzyć w nasze siły. Prezes Kaczyński wierzy, stwarza możliwości rozwoju”. Aż do piątku będziemy prezentować wizje prezydentury kandydata PiS-u. Zachęcamy do wzięcia udziału w dyskusji. Demokracja polega bowiem na wymianie poglądów, nawet tych rażąco sprzecznych, ale w warunkach kulturalnego dialogu. Takie ramy właśnie staramy się stworzyć na stargardzkich ulicach.  

2011

Michał Jach będzie ponownie zasiadał w ławach parlamentu. Nasz kandydat zdobył mandat poselski uzyskując ponad 4 tysiące głosów. Z ramienia Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu dostali się jeszcze Joachim Brudziński oraz Leszek Dobrzyński. – To była trudna kampania, zważywszy na fakt, że PiS w okręgu szczecińskim nie cieszy się sporym poparciem – mówi Michał Jach. – Uczynię jednak wszystko, by to zmienić. Chcę jak najlepiej sprawować swój mandat, być blisko ludzi, blisko ich spraw i problemów, a przede wszystkim brać udział we wszelkich inicjatywach służących dobru całego regionu. Michał Jach obejmie oficjalnie mandat posła 8 listopada podczas zwołanego na ten dzień posiedzenia obu izb parlamentu.  

2012

Aż 4 swoich przedstawicieli będzie miał Stargard w zarządzie okręgu 41 Prawa i Sprawiedliwości. Na prezesa PiS w regionie szczecińskim wybrano ponownie posła Leszka Dobrzyńskiego. Blisko 60 członków PiS ze Stargardu wybrało się na sobotnie wybory do władz okręgowych. W sumie do auli Pomorskiej Akademii Medycznej przybyło ponad 300 delegatów.  Kandydatami ze Stargardu w wyborach do władz zarządu okręgu byli Waldemar Sadoch, Paweł Grobelny oraz Ireneusz Rogowski. Z kolei Aleksandra Muszyńska ubiegała się o funkcję w komisji rewizyjnej. Poseł Michał Jach został członkiem sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych. Do zadań komisji (NES) będzie należało zajmowanie się kwestiami dotyczącymi przede wszystkim bezpieczeństwa energetycznego oraz energii atomowej. Poza tym jej członkowie mają  rozpatrywać projekty ustaw z zakresu polityki energetycznej, funkcjonowania zintegrowanego rynku energii, zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz nadzoru właścicielskiego nad własnością publiczną w sektorze wydobycia, wytwarzania, przesyłu, dystrybucji oraz przetwarzania energii i surowców energetycznych. W gestii komisji będą też sprawy związane z zagraniczną polityką energetyczną, gospodarką surowcami mineralnymi, polityką koncesyjną oraz rozwojem energetyki atomowej. –  Cieszę się, że będę mógł uczestniczyć w obradach tej komisji, bardzo ważnej choćby z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju – przyznaje poseł Michał Jach. –  Szczególnie, że jej członkami zostali uznani fachowcy w tej dziedzinie, członkowie Prawa i Sprawiedliwości, jak choćby Mariusz Orion – Jędrysek, który niedawno gościł w Stargardzie.  

2013

Poseł Michał Jach został członkiem sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych. Do zadań komisji (NES) będzie należało zajmowanie się kwestiami dotyczącymi przede wszystkim bezpieczeństwa energetycznego oraz energii atomowej. Poza tym jej członkowie mają  rozpatrywać projekty ustaw z zakresu polityki energetycznej, funkcjonowania zintegrowanego rynku energii, zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz nadzoru właścicielskiego nad własnością publiczną w sektorze wydobycia, wytwarzania, przesyłu, dystrybucji oraz przetwarzania energii i surowców energetycznych. W gestii komisji będą też sprawy związane z zagraniczną polityką energetyczną, gospodarką surowcami mineralnymi, polityką koncesyjną oraz rozwojem energetyki atomowej. –  Cieszę się, że będę mógł uczestniczyć w obradach tej komisji, bardzo ważnej choćby z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju – przyznaje poseł Michał Jach. –  Szczególnie, że jej członkami zostali uznani fachowcy w tej dziedzinie, członkowie Prawa i Sprawiedliwości, jak choćby Mariusz Orion – Jędrysek, który niedawno gościł w Stargardzie.  

2014

To były udane wybory dla Prawa i Sprawiedliwości. Osiągnęliśmy bardzo dobry wynik, z którego możemy być zadowoleni, a za to dziękuję przede wszystkim naszym wyborcom – przyznaje Wiesław Masłowski, przewodniczący powiatowych struktur Prawa i Sprawiedliwości. – Gratuluję wszystkim nowo wybranym radnym PiS i życzę im owocnej oraz skutecznej pracy na rzecz naszego miasta jak i całego powiatu. Wiesław Masłowski oraz Michał Jach na spotkaniu komitetu PiS zgodnie podkreślili, że Prawo i Sprawiedliwość jest znaczącą siłą polityczną w regionie, zdominowanym dotąd przez Platformę Obywatelską. – Już teraz myślimy o przyszłorocznych wyborach parlamentarnych i prezydenckich. Jestem przekonany, że Prawo i Sprawiedliwość odniesie sukces, który pozwoli zmienić nasz kraj na lepsze. Mandaty do Rady Miejskiej z ramienia PiS oprócz Zdzisława Wilka zdobyli ponadto Mariusz Smuga oraz Małgorzata Rybicka. Natomiast w Radzie Powiatu zasiadają jeszcze Józef Stachowiak, Adam Kalinowski oraz Elżbieta Szumska.

2015

Poseł wspiera związkowców w walce z marginalizacją województwa. Poseł Michał Jach gościł w swoim biurze przedstawicieli stargardzkich struktur NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego. Przewodniczący oddziału terenowego Stanisław Anasiński wręczył parlamentarzyście petycję skierowaną do premier Ewy Kopacz, w której zawarto liczne postulaty dotyczące rozwiązania ważnych problemów o zasięgu krajowym i regionalnym. W spotkaniu z posłem Michałem Jachem uczestniczyli między innymi Józef Stachowiak, przewodniczący Komisji Zakładowej MOPS i radny powiatowy PiS, Aleksandra Olejnik – przedstawicielka zarządu regionu NSZZ Solidarność oraz Dariusz Rataj. Nasza aktywność społeczna wynika z naszych starań i ambicji o to, by Pomorze Zachodnie było nowoczesnym regionem, sprawnym województwem o prężnej i dynamicznej gospodarce – przyznają związkowcy. – Chcielibyśmy widzieć Polskę jako państwo przyjazne i wspierające nas w dążeniu do tego celu. Od wielu lat walczymy z postępującą degradacją i marginalizacją Pomorza Zachodniego. Dlatego sprzeciwiamy się wyprowadzaniu do innych części kraju siedzib i zarządów dużych firm i zakładów, pozbawiających nasze województwo zarówno miejsc pracy, jak i podatków zasilających budżety miast i gmin naszego regionu. W wystosowanej do premier petycji związkowcy Solidarności żądają między innymi szybkiego wzrostu minimalnego wynagrodzenia do poziomu 50 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej i wprowadzenia minimalnej stawki wynagrodzenia za godzinę pracy, niezależnie do formy zatrudnienia. Poza tym związkowcy domagają się odmrożenia podstawy naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W sferze gospodarki związkowcy żądają podjęcia stanowczych kroków odnośnie rewitalizacji przemysłu stoczniowego, pozostawienia na Pomorzu Zachodnim zarządów oddziałów Poczty Polskiej oraz spółek PKP, gwarancji inwestycji, zapewniających dalsze funkcjonowanie Zespołu Elektrowni Dolna Odra, czy też wstrzymania prywatyzacji Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. Degradacja naszego regionu i likwidacja miejsc pracy, a także dużych zakładów produkcyjnych, może być przez nas traktowana jako czynnik sprzyjający konkurencyjności dla naszych sąsiadów zza Odry. Nie chcemy być w niedalekiej przyszłości jedynie zielonymi płucami dla Berlina – argumentują związkowcy. Od samego początku, jako posłowie opozycji, krytykujemy poczynania rządu jeśli chodzi o marginalizację naszego województwa, przesuwania na boczny tor lub odsuwania w czasie ważnych i kluczowych inwestycji dla regionu. Niestety obawiam się, że polityka obecnego rządu w tej sprawie raczej się nie zmieni, gdyż wszelkie postulaty społeczne, tysiące podpisów pod wnioskami o referenda wędrują po prostu do niszczarki. Dlatego też w pełni podzielam wszystkie argumenty w przedstawionym piśmie – powiedział związkowcom poseł na Sejm RP Michał Jach, zapowiadając złożenie kolejnych interpelacji w tym temacie.  

2016

Na zaproszenie posła na Sejm RP Michała Jacha wizytę w województwie Zachodniopomorskim złożył ambasador Tajwanu w Polsce Henry Ming-Jeng Chen. – To było bardzo merytoryczne i owocne spotkanie – przyznał poseł Michał Jach, nie ukrywając, że ambasadorowi utkwiła szczególnie w pamięci wizyta w Stargardzie. Ming – Jeng Chen spotkał się w Stargardzie z przedstawicielami lokalnych władz samorządowych. Poseł Michał Jach oraz starosta stargardzki Ireneusz Rogowski towarzyszyli gościom niemal przez cały dzień wizyty, zarówno podczas spotkania w Urzędzie Miejskim, jak i w trakcie zwiedzania najpiękniejszych zabytków naszego miasta. Ming-Jeng Chen złożył również kwiaty pod pomnikiem Ofiar Katastrofy Smoleńskiej. Bardzo miłym punktem programu była szczególnie wizyta dyplomaty w stargardzkim szpitalu, podczas której ambasador wręczył dyrektorowi SPWZOZ Pawłowi Bakunowi specjalistyczny aparat KTG. Poseł Michał Jach towarzyszył delegacji Tajwanu także w trakcie drugiego dnia wizyty i spotkania z przedstawicielami Zarządu Morskich Portów Szczecin – Świnoujście. Ambasador zapoznał się tam ze strategią rozwoju portów, a także z planami inwestycyjnymi i  kierunkami rozwoju przewidzianymi dla portów w Szczecinie i Świnoujściu.  

2017

Stargardzkie obchody 226. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja miały swój punkt kulminacyjny na Rynku Staromiejskim. Wcześniej została odprawiona uroczysta msza święta za Ojczyznę w kolegiacie pw. N.M.P. W uroczystościach wzięli czynny udział członkowie i sympatycy Prawa i Sprawiedliwości w Stargardzie na czele z posłem na Sejm RP i Przewodniczącym Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Michałem Jachem, członkiem zarządu Powiatu Stargardzkiego Ireneuszem Rogowskim, a także radnymi miejskimi i powiatowymi. Po celebrze sprawowanej przez proboszcza kolegiaty Janusza Posadzego dalsze uroczystości z udziałem przede wszystkim żołnierzy stargardzkiego garnizonu przeniosły się już tradycyjnie na Rynek Staromiejski. Przemawiając do zgromadzonych poseł Michał Jach podkreślił między innymi, że uroczyste obchody święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja wyrażają naszą dumę narodową oraz polski patriotyzm. Swoją reprezentację mieliśmy również podczas szczecińskich obchodów Święta 3 Maja. Natomiast dzień wcześniej w dniu święta Flagi Narodowej w Domu Kultury Kolejarza odbyła się Biesiada Narodowa pod hasłem „Każdy Polak śpiewać może” z udziałem artystów Opery w Szczecinie. Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych przy słodkim poczęstunku zorganizowało stargardzkie stowarzyszenie Polski Klub Patriotyczny.  

Historia Prawa i Sprawiedliwości w Stargardzie

W dniu 18 czerwca 2001 roku w budynku przy ulicy Dworcowej w Stargardzie odbyło się pierwsze oficjalne spotkanie Prawa i Sprawiedliwości. W zebraniu inauguracyjnym uczestniczyli pan Leszek Dobrzyński – członek zarządu regionalnego, pan Jarosław Koziołek, pan Zdzisław Wilk i Adam Wysocki. W dniu 29 września 2001 roku – wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Ze Stargardu z listy Prawa i Sprawiedliwości kandydowały dwie osoby pani Maria Kryszczuk i pan Jarosław Koziołek.

W dniu 27 października 2002 roku – wybory do samorządu, rady miasta i rady powiatu. Wybory samorządowe w roku 2002 wyłoniły 11 kandydatów do rady miasta Stargard i rady powiatu stargardzkiego. Na liście wspólnej liście PiS i ZChN obecne były panie Monika Chodźko i Anna Janas oraz panowie Michał Jach, Ireneusz Rogowski, Zdzisław Wilk, Antoni Guzik, Wojciech Kowalczyk, Mirosław Keller, Antoni Poradzisz, Krzysztof Sosin oraz Stanisław Tarnawski.

W październiku 2003 roku – decyzją Zarządu Regionalnego PiS w Szczecinie na pełnomocnika powiatowym Prawa i Sprawiedliwości został pan Michał Jach.

Kwiecień – maj 2004 roku – wybory do Parlamentu Europejskiego – ze stargardzkiego PiS kandyduje pan Michał Jach. 30 września 2004 roku – wybory Komitetu Powiatowego PiS w Stargardzie – pełnomocnikiem powiatowym Prawa i Sprawiedliwości został pan Michał Jach. Komitet PiS liczył 25 członków. Michał Jach, Marek Biernat, Violetta Brajer, Adam Chrałkowicz, Maria Chrzan, Henryk Gieniuk, Mirosław Keller, Monika Kieliszak, Przemysław Kobiernacki, Barbara Kołpakowska, Wiesław Masłowski, Lechosław Orzechowski, Antoni Poradzisz, Zdzisław Rygiel, Wojciech Skorupa, Józef Stachowiak, Mirosław Suski, Elżbieta Szumska, Magdalena Walczak, Zdzisław Wilk, Zbigniew Winiarski, Marcin Wojciechowski, Arkadiusz Wyszomirski, Jadwiga Wyszomirska, Józef Złotnicki. Z roku na rok Prawo i Sprawiedliwość w Stargardzie ma coraz więcej sympatykówi członków w swoich szeregach, jest zawsze tam gdzie jest potrzebna pomoc w 2004 roku zajmuję miejsce na podium Pan Michał Jach w Plebiscycie Polityczna Osobowość. Prezes Jarosław Kaczyński regularnie odwiedza Nasze miasto. Drużyna Prawa i Sprawiedliwości aktywnie uczestniczy w Turniejach Charytatywnych.

Zwycięstwo kampanii wyborczej pana Michała Jacha, który został Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Stargard ma swojego Posła! 12 grudnia 2005 roku – Nasz poseł Michał Jach. Otwiera swoje biuro poselskie, szefową biura została pani Monika Kieliszak.

24 kwietnia 2006 roku odbyły się wybory w stargardzkim powiatowym komitecie PiS. We września 2006 roku – poseł Michał Jach otworzył w Stargardzie Punkt Obsługi Wyborców. W uroczystym otwarciu udział wziął minister sprawiedliwości pan Zbigniew Ziobro. Radni Prawa i Sprawiedliwości stają w obronie praw pracowniczych dotyczących przyznawania dodatków motywacyjnych w oświacie. Z pozytywnym skutkiem.

2-5 czerwca 2008 roku – wybory do zarządu komitetów PiS w Stargardzie. Prawo i Sprawiedliwość pamięta Dzieło Powstania Warszawskiego, upamiętniając akcję co roku. Aktywnie uczestniczy w obchodach Święta Niepodległości przez członków PiS w Stargardzie.

Share This